Vinschool có đủ cho toàn thể con em cư dân viinschool đi học trong khu đô thị Vinhome Smartcity?

Các bạn cho mình hỏi bên trong dự án vinhomes smartcity ngoài hệ thống trường liên cấp quốc tế vinschool thì còn trường học nào khác không? Vì mình thấy sau này khi cư dân về đủ thì vinschool không thể đáp ứng cho toàn bộ nhu cầu của con, em cư dân trong khu đô thị?
 
Bên trên