THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ CHUNG CƯ CHƯA CÓ “ SỔ HỒNG”

Thủ tục chuyển nhượng đối với căn hộ chung cư chưa có sổ hồng

Tình huống của khách hàng: Gia đình tôi mua một căn chung cư nhưng chưa có sổ hồng, mục đích chỉ để ở nên cũng không quan tâm quá nhiều. Nay do tôi cần tiền để kinh doanh nên muốn bán căn hộ cho người khác. Nhờ anh tư vấn giúp thủ tục chuyển nhượng.

I. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật Dân sự 2015
- Luật nhà ở 2014
- Thông tư 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn thực hiện Luật nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà Ở.

II. Điều kiện chuyển nhượng căn hộ chung cư
Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch khi chưa có Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 118, Luật nhà ở năm 2014 như sau:
2. Giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận:
e) Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Các giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch tại khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Việc giao dịch mua bán nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán thương mại được quy định tại khoản 1 Điều 123 Luật nhà ở:
“ Trường hợp bên mua nhà ở thương mại của chủ đầu tư nếu thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở và có nhu cầu thì được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư”

- Về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư được quy định tại Điều 32 Thông tu 19/2016/TT- BXD, cụ thể Khoản 1 quy định như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

III. Trình tự , thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư chưa có sổ hồng

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán chung cư (chưa được bàn giao/cấp sổ hồng) được quy định tại Điều 33 Thông tư 11/2016/TT-BXD, cụ thể gồm các bước sau:
Bước 1: Các bên thống nhất lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp bên bán là tổ chức có ngành nghề kinh doanh bất động sản thì lập văn bản chuyển nhượng mà không cần phải công chứng;
- Trong trường hợp này, nếu bên bán không phải là tổ chức có ngành nghề trong lĩnh vực kinh doa h bất động sản thì văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị công chứng, chứng thực: được quy định tại Điểm a khoản 2 điều 33 Thông tu 19/2016/TT-BXD bao gồm:

- 07 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;
- Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu của giấy tờ, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị;
- Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan công chứng có trách nhiệm công chứng, chứng thực vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng theo thời hạn quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

Bước 2: Chủ đầu tư dự án xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

- Đối với bên chuyển nhượng là tổ chức, thành phần hồ sơ giống bên chuyển nhượng cá nhân nhưng thay bằng biên lai nộp thuế TNCN với cơ quan thuế bằng hoá đơn VAT bản gốc xuất cho bên nhận chuyển nhượng để nộp cho chủ đầu tư

- Đối với bên chuyển nhượng là cá nhân, hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận, được quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD bao gồm:
- 05 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng;
- Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư;
- Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật và thuế;
- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
- Chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mau bán trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày làm việc và giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ sau:
- 02 văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở đã có xác nhận của của chủ đầu tư, trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng và 01 bản của bên nhận chuyển nhượng;
-Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó;
- Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật và thuế.

Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở có thể tiếp tục chuyển nhượng cho bên khác có nhu cầu nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán và bên nhận chuyển nhượng cuối cùng.

( PHẠM SƠN- Chuyên viên tư vấn VHO)
Hotline tư vấn bất động sản Vinhomes: 0338383829.
 
Last edited by a moderator:

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
1,389
Bài viết
4,309
Thành viên
28,253
Thành viên mới nhất
emailkhongtontai1337
Bên trên