Danh sách TOP Chuyên viên tư vấn hàng đầu của Vinhomes QUÝ I/2020 do các Giám đốc Kinh doanh đề cử

[CĐMXH] Dư Thu Trang

Quản trị viên MXH
Staff member
Quản trị viên MXH và Cộng đồng
Danh sách TOP Chuyên viên tư vấn hàng đầu của Vinhomes QUÝ I/2020
do các Giám đốc Kinh doanh đề cử
VOCP: Vinhomes Ocean Park | VSMC: Vinhomes Smart City | SYM: Vinhomes Symphony | WEST: Vinhomes West Point

Họ tên
Số điện thoại
Dự án phụ trách
Họ tên
Số điện thoại
Dự án phụ trách
Họ tên
Số điện thoại
Dự án phụ trách
Họ tên
Số điện thoại
Dự án phụ trách
Họ tên
Số điện thoại
Dự án phụ trách
[KD2] Trần Thị Minh0902159592VOCP, VSMC, SYM, WEST[KD3] Trần Thị Kim Dung0977610491VOCP, VSMC, SYM[KD5] Nguyễn Hà My0912124080VOCP, VSMC, SYM[KD9] Nguyễn Thị Thanh0936316089VOCP[KDS] Trần Văn Dân0378975668VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Cao Đình Năm0906252546VOCP, VSMC, SYM, WEST[KD3] Nguyễn Thị Kế0988407368VOCP, VSMC, SYM[KD5] Đinh Tiến Dũng0901986000VOCP, VSMC, SYM[KD9] Bùi Thị Ngọc Loan0902835666VSMC[KDS] Cầm Ly Li0912585500VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Nông Thu Hường0942064886VOCP, VSMC, SYM, WEST[KD3] Nguyễn Hoàng Việt0909356896VOCP, VSMC, SYM[KD5] Nguyễn Xuân Bách0813474238VOCP, VSMC, SYM[KD9] Nguyễn Thị Hằng0986362816VSMC[KDS] Phan Văn Phong0974748822VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Trương Thùy Linh0364466364VOCP, VSMC, SYM, WEST[KD3] Lê Xuân Thuận0981000468VOCP, VSMC, SYM[KD5] Hoàng Văn Nam0948899333VOCP, VSMC, SYM[KD9] Lê Thị Hồng Giang0912604159VSMC[KDS] Ngô Thị Thu Vân0982302319VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Nguyễn Thị Liễu0936229566VOCP, VSMC, SYM, WEST[KD3] Nguyễn Xuân Phi0981666698VOCP, VSMC, SYM[KD5] Phạm Văn Dân0382663333VOCP, VSMC, SYM[KD9] Trần Văn Đức0968583989VSMC[KDS] Phan Thị Huyền Trang0988219226VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Nguyễn Anh Tiến0978588636VOCP, VSMC, SYM, WEST[KD3] Nguyễn Thị Xuân Sang0888665853VOCP, VSMC, SYM[KD5] Nguyễn Đức Anh0364500099VOCP, VSMC, SYM[KD9] Nguyễn Thị Hồng Mai0963243485VSMC[KDS] Trần Quang Tùng0988088947VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Lê Thị Hằng0912791393VOCP, VSMC, SYM, WEST[KD3] Trần Hương Mai0828192299VOCP, VSMC, SYM[KD5] Đặng Văn Lâm0888999819VOCP, VSMC, SYM[KD9] Nguyễn Văn Thương0369919818VOCP[KDS] Nguyễn Thanh Huyền0981653205VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Trần Thị Khang0977028262VOCP, VSMC, SYM, WEST[KD3] Lê Khánh Vương0989622175VOCP, VSMC, SYM[KD5] Nguyễn Bá Quý0987758866VOCP, VSMC, SYM[KD9] Nguyễn Thị Thảo0393437535VOCP[KDS] Nguyễn Thành Long0916597720VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Nguyễn Thị Huệ0941695666VOCP, VSMC, SYM, WEST[KD3] Hoàng Thị Thúy0986739779VOCP, VSMC, SYM[KD5] Phạm Công Tuấn Anh0989344223VOCP, VSMC, SYM[KD9] Lê Văn Thìn0986381134VOCP[KDS] Trương Thanh Nhật0969727868VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Hoàng Thị Tuyết0969793367VOCP, VSMC, SYM[KD3] Nguyễn Trọng Trường0983902741VOCP, VSMC, SYM[KD5] Nguyễn Đình Vượng0936848555VOCP, VSMC, SYM[KD9] Nguyễn Công Đức0949668390VOCP[KDS] Nguyễn Khắc Tiệp0934565691VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Phạm Lan Anh0972071996VOCP, VSMC, SYM[KD5] Thân Thị Thủy0962869286VOCP, VSMC, SYM[KDS] Trương Thị Huyền0973049966VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Trương Tuấn Anh0986449191VOCP, VSMC, SYM[KD5] Phạm Thị Hoa0886464393VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Nguyễn Hoàng Anh0948649933VOCP, VSMC, SYM[KD5] Phạm Thu Thủy0989259329VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Phan Hoàng Thạch0932314538VOCP, VSMC, SYM[KD5] Phạm Thị Luân0915894314VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Lê Thị Hồng Anh0976309992VOCP, VSMC, SYM[KD5] Lương Thị Hồi0978346261VOCP, VSMC, SYM
[KD2] Nguyễn Thành Luân0914339839VOCP, VSMC, SYM
 
Last edited:
Vinhome Central Park đã mở bán chưa ạ
 

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
1,198
Bài viết
2,206
Thành viên
26,906
Thành viên mới nhất
hoangcung.hn
Bên trên