vincity

  1. [Nhiều dự án] [Tham khảo] Chi tiết các bước khi nhận bàn giao căn hộ. Vinhomes Grand Park - The Rainbow.

    CHI TIẾT CÁC BƯỚC KHI NHẬN BÀN GIAO CĂN HỘ – ĐÃ MUA NHÀ THÌ PHẢI BIẾT ✊ Nhận bàn giao căn hộ là công việc rất dễ xảy ra sai sót, nhất là những người mua nhà lần đầu. Dưới đây là quy trình 10 bước tổng hợp từ kinh nghiệm thực tế. Bước 1: Nghiệm thu điều hòa Đầu tiên, đóng tất cả cửa phòng lại...
Bên trên