hồ nhân tạo

  1. Vinhomes Ocean Park 4 Kỷ lục hồ nước ngọt tại Vinhomes Ocean Park đã thiết lập được

    Vinhomes Ocean Park sở hữu hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam với rất nhiều kỷ lục mà khó có dự án nào có được. Hồ nước ngọt nhân tạo trải cát trắng lớn nhất tại Việt Nam Đại đô thị Vinhomes Ocean Park sở hữu hồ nước ngọt trung tâm rộng 24,5 ha – hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất nằm trong lòng một...
Bên trên