góc chuyên gia

  1. 2020: Thị trường bất động sản sẽ chuyển dịch ra sao?

    Quỹ đạo vận động của thị trường bất động sản 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ít nhiều có sự thay đổi. 1. Thị trường bất động sản 2020 nổi bật với sự phát triển của các khu công nghiệp Theo khảo sát của Vietnam Report, các chuyên gia đánh giá bất động sản khu công nghiệp vẫn sẽ là...
Bên trên