giới siêu giàu

  1. Giới siêu giàu Việt Nam ở đâu?

    Theo báo cáo Thịnh vượng 2020 của Công ty tư vấn Knight Frank, Việt Nam có 458 người siêu giàu, 5 tỉ phú USD. Số lượng người siêu giàu tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng nhanh, dự báo trong vòng 5 năm tới sẽ tăng 64%, đứng thứ 2 châu Á, sau Ấn Độ. Dựa vào dữ liệu về GDP dự tính, giá nhà, hiệu suất...
Bên trên