đại dịch covid

  1. HoREA đề xuất 4 giải pháp “cứu” doanh nghiệp bất động sản

    Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản đề xuất một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản ứng phó và vượt qua khó khăn trước thách thức của đại dịch Covid 19. Trong văn bản, hiệp hội nhận định tất cả doanh nghiệp đều đang chịu tác động rõ rệt do diễn biến phức tạp của dịch...
  2. Phân khúc bất động sản nào sẽ tăng nhiệt giữa đại dịch Covid-19?

    Dịch bệnh Covid-19 rõ ràng đã có những tác động ngắn hạn lên nhiều phân khúc trên thị trường bất động sản Việt Nam. Tuy nhiên, khó khăn này đã kích hoạt xu hướng phát triển mới trên thị trường, trong đó một số lĩnh vực có thể hưởng lợi từ xu thế này. Nhóm bất động sản kho lạnh được cho xu...
Bên trên