đại dịch covid 19

  1. Phân khúc bất động sản nào sẽ tăng nhiệt giữa đại dịch Covid-19?

    Dịch bệnh Covid-19 rõ ràng đã có những tác động ngắn hạn lên nhiều phân khúc trên thị trường bất động sản Việt Nam. Tuy nhiên, khó khăn này đã kích hoạt xu hướng phát triển mới trên thị trường, trong đó một số lĩnh vực có thể hưởng lợi từ xu thế này. Nhóm bất động sản kho lạnh được cho xu...
Bên trên