Recent Content by [KD2] Đào Bá Vương

  1. [KD2] Đào Bá Vương

    Chiều cao của trần phân khu sapphire là bao nhiêu m.

    Với dòng sản phẩm phân khu sapphire có chiều cao trần là 3,2m (thông thủy là 2,6) anh nhé.
Bên trên