Recent Content by hunggoiyen

  1. hunggoiyen

    Vinhomes Grand Park Xe điện Vinbus đã đến Vinhomes Grand Park Q9

    Ủa vinhome cũng bán xe này nhỉ. Xe này mới thấy lần đầu
  2. hunggoiyen

    Vinhomes Grand Park Xe điện Vinbus đã đến Vinhomes Grand Park Q9

    Xe điện này hơi lại nhỉ. Ủa thương hiệu vin cũng bán xe điện loại này nhỉ
Bên trên